วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานด้านสารบรรณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7

IMG 1215

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานด้านสารบรรณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7


วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานด้านสารบรรณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รอง ผส.ชป.7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุนทร อ่อนวิมล ฝบท.ชป.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานชลประทานที่ 7

.

ฮิต: 122