500x300 2             

ผบรหารการจดการความรนายสชาต เดชพทกษ

ปฏทน

S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

พยากรณอากาศ

สถตการเขาชม

1136373
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวม
12
171
1102
1133643
4125
7741
1136373

Your IP: 35.170.75.58
2020-02-20 00:37

732419

 

RIDNo1 1              824432   


สารขาว ผส 0 banner KMCKO

 

 

03

 

 รัสเซียข่มสหรัฐด้วยเทคโนโลยีทหารในอนาคต

                     ( 29 พฤศจิกายน 2561 )

 

            ชาติยุโรปร่วมพัฒนาเครื่องบินรบ 

( 30 พฤศจิกายน 2561 )

 

เทคโนโลยีรถพลังงานไฟฟ้าจากทาง Honda

                    (  1 ธันวาคม 2561  )

 มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Juno Star8  ประหยัดไฟ

(  2 ธันวาคม 2561 )

   

.....................................................................

02

 

คู่มือปฏิบัติงานส่วนเครื่องจักรกล สชป.7 ปี 2561 (9 มกราคม  2561)
ระเบียบยานพาหนะทางราชการ (15 มกราคม 2561)
ระเบียบสื่อสารและโทรคมนาคม (3 กุมภาพันธ์ 2561)
คู่มือการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น (8 กุมภาพันธ์ 2561)
แนวทางปฏิบัติการจัดการความรู้ ส่วนเครื่องจักรกล ปี 2561 (14 กุมภาพันธ์ 2561)
แหล่งรวมคลังความรู้ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 (20 กุมภาพันธ์ 2561)
สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับข้อมูลรถยนต์ IVECO รุ่น 120 E (11 พฤษภาคม 2561)
คำรับรองการปฏิบัติราชการส่วนเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 พฤษภาคม 2561)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำการประมาณการ ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล ชป.7 (30 พฤษภาคม 2561)
คู่มือปฏิบัติงานบริการรับ-ส่งข่าวสารทางโทรสาร ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชป.7 (30 พฤษภาคม 2561)
คู่มือปฏิบัติงานการวางแผนงบประมาณ ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ชป.7 (30 พฤษภาคม 2560)

 

 

01

 

IMAGE วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มีการจัดประชุมหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ปี 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
           วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มีการจัดประชุมหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ปี 2561... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มีการจัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ปี 2561
วันศุกร์, 20 เมษายน 2561
               วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มีการจัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ปี 2561... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การบริหารงาน การใช้งานและการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานด้านช่างกล”
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
             วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การบริหารงาน... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สชป. 7 เตรียมการจัดสัมมนา เรื่อง กำหนดการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารงาน การใช้งานและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานด้านช่างกล”
วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561
              วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการจัดสัมมนา เรื่อง... Read More...
IMAGE คณะทำงานทีมงานการจัดการความรู้ และทีมงานสนับสนุนการจัดความรู้ของส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ปี 2561
วันศุกร์, 09 มีนาคม 2561
             วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. คณะทำงานทีมงานการจัดการความรู้ และทีมงานสนับสนุนการจัดความรู้ของส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจภายในหน่วยงาน
วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2560
         วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7  เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจภายในหน่วยงาน... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุกภัยภายหลังน้ำลด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 Big Cleaning Day
วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560
              วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุกภัยภายหลังน้ำลด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 Big Cleaning... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคี อันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560
             วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.50 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้ เรื่อง เทคนิคเบื้องต้นเลือกรถใช้แล้ว แบบไม่ถูกย้อมแมว
วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560
RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้ เรื่อง เทคนิคเบื้องต้นเลือกรถใช้แล้ว แบบไม่ถูกย้อมแมว โดย : นางสาวรัชนีพร ชัยรัตน์... Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการ RIO News สาระน่ารู้ กรมชลประทาน
วันจันทร์, 03 เมษายน 2560
RIO7 Radio รายการ RIO News สาระน่ารู้ กรมชลประทาน  วันที่ 21 มีนาคม 2560  นำเสนอโดย: นางสาวสาวิตรี สมสุข และ นางสาวมณีสร... Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้ เรื่องแก๊ส NGVและ LPG
วันจันทร์, 03 เมษายน 2560
RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้ เรื่อง แก๊ส NGV และ LPG โดย นางสาวรัชนีวรรณ พลเดช Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการ ช่างกล น่ารู้ ตอน " Battery "
วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560
RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้ ''Battery'' โดย : นายชัยปิยะ งามวงศ์ และ นางสาวรัชนีพร ชัยรัตน์ Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้ ''ความรู้เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์''
วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2560
RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้  '' ความรู้เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ '' โดย : นางสาวรัชนีวรรณ  พลเดช Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้ "การบำรุงรักษารถยนต์''
วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2560
RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้  " การบำรุงรักษารถยนต์ '' โดย : นายประคอง  กอมณี และ นายวิเชียร  อบมะลี Read More...
IMAGE RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้ ''เรื่องพลังงานทดแทน''
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560
RIO7 Radio รายการ ช่างกลน่ารู้  '' เรื่องพลังงานทดแทน '' โดย : นายเยื้องยศ  พันธุ์เพ็ง และ นายณัฐกณฑ์  ประพรม Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง จากโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 สปป.ลาว สู่การพัฒนาโครงการ โขง เลย ชี มูล
วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560
           วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้แอพพิเคชั่น เพื่อการปฏิบัติงานตามนโยบาย
วันอังคาร, 13 มิถุนายน 2560
              วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การปลูกเมล่อนในโรงเรือนและเครื่องตะบันน้ำ (Hydraulic Ram Pump) ปั๊มน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560
             วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม... Read More...
IMAGE ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การรับรองคุณภาพสินค้าทางการเกษตร “GAP”
วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560
             วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00น.–09.00น. ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า... Read More...
×

ข้อความ

ARI Image Slider: "System - ARI Sexy Lightbox" plugin isn't installed.

สัมภาษณ์พิเศษ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

116y home

โครงการworksmart2

newคลงกจกรรม

facebook

ความร

ความรสนบสนน

สรปบทเรยน

ผลงานวจยคมอปฏบตการ

บทความ

 

สถานการณนำ

 

ลงคอนๆ0


 

หวเวปสวนเครองจกรกล

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322