ผบรหารการจดการความรนายสชาต เดชพทกษ

ปฏทน

S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

พยากรณอากาศ

สถตการเขาชม

486873
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวม
244
294
538
482505
9707
15821
486873

Your IP: 54.80.81.223
2018-05-21 22:12

732419

 

กิจกรรมเสวนายามเช้า Morning Talk

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น.

           ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า โดยมีทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตรทฤษฎีใหม่

           นำทีมโดย นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม พร้อมด้วย นายษมากร กสิบุตรหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานนครพนม ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการชลประทานนครพนม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0037

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0002

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0007

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0008

 20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0010

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0012

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0013

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0015

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0021

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0024

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0018

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0031

20170419 ๑๗๐๔๑๙ 0006

116y home

โครงการworksmart2

newคลงกจกรรม

facebook

ความร

ความรสนบสนน

สรปบทเรยน

ผลงานวจยคมอปฏบตการ

บทความ

 

สถานการณนำ

 

ลงคอนๆ0


 

หวเวปสวนเครองจกรกล

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322