ผบรหารการจดการความรนายสชาต เดชพทกษ

ปฏทน

S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

พยากรณอากาศ

สถตการเขาชม

789465
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวม
1949
1930
7418
771294
35673
34905
789465

Your IP: 34.204.0.181
2019-05-22 23:35

732419

 

กิจกรรมเสวนายามเช้า Morning Talk

             วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า  ในหัวข้อเรื่อง การปลูกเมล่อนในโรงเรือนและเครื่องตะบันน้ำ (Hydraulic Ram Pump) ปั๊มน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน นำทีมโดย นายบุญชัย ตัณฑชุณห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย พร้อมด้วยนายกำจรเดช สงใย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย และ นายวสันต์  ข่ายมณี หัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ผู้บรรยาย และทีมงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7

25600517 ๑๗๐๕๑๘ 0056

25600517 ๑๗๐๕๑๘ 0013

25600517 ๑๗๐๕๑๘ 0058

25600517 ๑๗๐๕๑๘ 0008

25600517 ๑๗๐๕๑๘ 0011

25600517 ๑๗๐๕๑๘ 0023

25600517 ๑๗๐๕๑๘ 0055

25600517 ๑๗๐๕๑๘ 0006

25600517 ๑๗๐๕๑๘ 0003

25600517 ๑๗๐๕๑๘ 0059

 

116y home

โครงการworksmart2

newคลงกจกรรม

facebook

ความร

ความรสนบสนน

สรปบทเรยน

ผลงานวจยคมอปฏบตการ

บทความ

 

สถานการณนำ

 

ลงคอนๆ0


 

หวเวปสวนเครองจกรกล

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322