ผบรหารการจดการความรนายสชาต เดชพทกษ

ปฏทน

S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

พยากรณอากาศ

สถตการเขาชม

670685
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวม
950
1218
950
661957
15827
27836
670685

Your IP: 52.23.192.92
2019-02-17 18:26

732419

 

กิจกรรม KM

         วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7  เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจภายในหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโทรมาตร สำนักงานชลประทานที่ 7

20171229 ๑๗๑๒๒๙ 0001

20171229 ๑๗๑๒๒๙ 0010

20171229 ๑๗๑๒๒๙ 0014

20171229 ๑๗๑๒๒๙ 0005

20171229 ๑๗๑๒๒๙ 0009

ไฟลขาวสฟา ฟท

116y home

โครงการworksmart2

newคลงกจกรรม

facebook

ความร

ความรสนบสนน

สรปบทเรยน

ผลงานวจยคมอปฏบตการ

บทความ

 

สถานการณนำ

 

ลงคอนๆ0


 

หวเวปสวนเครองจกรกล

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322