ผบรหารการจดการความรนายสชาต เดชพทกษ

ปฏทน

S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

พยากรณอากาศ

สถตการเขาชม

670701
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวม
966
1218
966
661957
15843
27836
670701

Your IP: 52.23.192.92
2019-02-17 18:44

732419

 

กิจกรรม KM

              วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการจัดสัมมนา เรื่อง กำหนดการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารงาน การใช้งานและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานด้านช่างกล” โดยมี นายสุชาติ เดชพิทักษ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

1

3

4

6

ไฟลขาวสฟา สวนเครองจกรกล1

116y home

โครงการworksmart2

newคลงกจกรรม

facebook

ความร

ความรสนบสนน

สรปบทเรยน

ผลงานวจยคมอปฏบตการ

บทความ

 

สถานการณนำ

 

ลงคอนๆ0


 

หวเวปสวนเครองจกรกล

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322