ผบรหารการจดการความรนายสชาต เดชพทกษ

ปฏทน

S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

พยากรณอากาศ

สถตการเขาชม

785615
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวม
29
1689
3568
771294
31823
34905
785615

Your IP: 54.234.227.202
2019-05-21 00:17

732419

 

รายงานการประชุม

         001วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 นำโดย นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และคณะทำงานทีมงานการจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการนำเสนอ โครงการประกวดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart Award Rio7 2017)   ตามกรอบ PMQA ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล(Work Smart Award Rio7 2017)   ตามกรอบ PMQA ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล
         001วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 นำโดย นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและคณะทำงานจัดการความรู้ ร่วมเตรียมความพร้อมซักซ้อมการนำเสนอ โครงการประกวด การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart Award Rio7 2017) ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7
         001วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเตรียมงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7
         001วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 นำโดย นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและภารกิจอุทกภัยเร่งด่วน ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7
         001 วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงาชลประทานที่ 7 ได้มีการประชุมหารือ ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงาน โดยมี นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7
101         วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ และทีมสนับสนุนการจัดการความรู้ของส่วนเครื่องจักรกล เพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อน Time – Line KM Award 2017 ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7
123         วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและเชิญชวนเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล เข้าร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
000          วัน​อังคาร​ที่​ 20 มิถุนายน 2560​  เวลา​ 10.30​ น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7   ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของส่วนเครื่องจักรกลต่อคณะกรรมการประเมินของกรมชลประทาน  โดยมี นายศักดิ์​มงคล​  มิ่งเมือง  ​เป็นประธานในการประชุมการจัดการความรู้ พร้อมด้วยคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ส่วนเครื่องจักรกล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงและร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน
00        วัน​พุธ​ที่​ 14 มิถุนายน 2560​ เวลา​ 10.00​ น.  ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและการนำเสนอผลการดำเนินการ การจัดการความรู้ของส่วนเครื่องจักรกลต่อคณะกรรมการประเมินของกรมชลประทาน  โดยมี นายศักดิ์​มงคล​ มิ่งเมือง ​เป็นประธานการประชุมงานจัดการความรู้ พร้อมด้วยคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ ส่วนเครื่องจักรกล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

         000

 

 

รายงานการดำเนินการTime-Line KM Award 2017 Rio7 ไตรมาสที่ 2

         000วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการเรื่อง “ การดูแลบำรุงรักษาระบบควบคุมอุปกรณ์เขื่อนและสถานีสูบน้ำเบื้องต้น ”โดย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7
         000วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 นำโดย นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7
         000วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 นำโดย นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 และคณะทำงานการจัดการความรู้ ส่วนเครื่องจักรกล เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

      รปหวกิจกรรมเสวนายามเช้าของฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นำโดย นายรุ่งสุริยัน ฉ่ำเพชร หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในการทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน

 
000
          วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ติดตามการปฏิบัติงานการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-สารบรรณ) โดยมี นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง เป็นประธานการประชุม ติดตามผลปฎิบัติงานครั้งนี้

000
          วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ทำการประชุมเรื่องปฏิบัติงานตามภารกิจ ประจำปี 2560 ความคืบหน้าการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนของกรมชลประทาน นำโดย นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน หัวหน้าฝ่ายส่วนเครื่องจักรกล ชป.7 , ชก.คป , ชก.คบ ทุกโครงการฯ และ ชก.คส.7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7
000
           วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดการประชุมสัญจรการวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ( KM Core Team ) โดยมี ทีมงานจัดการความรู้ ส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วยคณะทำงานทีมจัดการความรู้ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ชป7 , ชก.คป , ชก.คบ ทุกโครงการฯ และ ชก.คส.7 ได้เข้าเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดความรู้ปี 2560 และติดตามประเมินผลการประกวดโครงการปฏิบัติงานตามภารกิจ ( Work Smart Award 2017 ) นำทีมโดย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุมงานจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7
000           วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.       ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล ได้จัดประชุมเพื่อติดตามการวางแนวทางพัฒนางานตามผลสรุปบทเรียน ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 

001

          วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.45 น.       ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรและยานพาหนะ ส่วนเครื่องจักรกล ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเครื่องจักรในงานภาคสนาม ข้อระเบียบและปฏิบัติในการใช้งานยานพาหนะ ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

000           วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00.                 ส่วนเครื่องจักรกล ได้จัดประชุมเพื่อติดตามการวางแนวทางพัฒนางานตามผลสรุปบทเรียน ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล โดยมี นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง เป็นประธานการประชุมงานจัดการความรู้ พร้อมด้วยคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง 

123         วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำประมาณการ และการจัดเช่าเครื่องจักรกลงานดิน โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานในการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องจักรกลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

            080560วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00. ส่วนเครื่องจักรกล ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า ไตรมาสที่ 2 ปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล โดยมี นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง เป็นประธานการประชุมงานจัดการความรู้ พร้อมด้วยคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ ร่วมประชุม เพื่อให้การบริหารงานและปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

000          วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมหารือแนวทางและรับทราบเกณฑ์การประกวดการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart award KM 2017) โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รอง ผส.ชป.7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

            0001วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560  เวลา 14.00 น. ทีมงานการจัดการความรู้ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 

001           วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานชลประทานที่ 7 

001

             วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผคก.ชป7 ประชุมแนวทางจัดการความรู้ส่วนเครื่องจักรกล ห้องประชุม ส่วนเครื่องจักรกล เวลา 15.00 น.


 ..........................................................................

 

116y home

โครงการworksmart2

newคลงกจกรรม

facebook

ความร

ความรสนบสนน

สรปบทเรยน

ผลงานวจยคมอปฏบตการ

บทความ

 

สถานการณนำ

 

ลงคอนๆ0


 

หวเวปสวนเครองจกรกล

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322