ผบรหารการจดการความรนายสชาต เดชพทกษ

ปฏทน

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

พยากรณอากาศ

สถตการเขาชม

565755
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวม
435
532
967
560418
8535
16192
565755

Your IP: 54.80.188.87
2018-10-15 19:51

732419

 

RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้

RIO7 Radio รายการชางกลนาร เรอง เทคนคเบองตนเลอกรถใชแลว แบบไมถกยอมแมว

RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้

เรื่อง เทคนิคเบื้องต้นเลือกรถใช้แล้ว แบบไม่ถูกย้อมแมว

โดย : นางสาวรัชนีพร ชัยรัตน์ และ นายชัยปิยะ งามวงศ์

116y home

โครงการworksmart2

newคลงกจกรรม

facebook

ความร

ความรสนบสนน

สรปบทเรยน

ผลงานวจยคมอปฏบตการ

บทความ

 

สถานการณนำ

 

ลงคอนๆ0


 

หวเวปสวนเครองจกรกล

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322