ผบรหารการจดการความรนายสชาต เดชพทกษ

ปฏทน

S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

พยากรณอากาศ

สถตการเขาชม

672756
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวม
623
1149
3021
661957
17898
27836
672756

Your IP: 34.229.194.198
2019-02-19 11:29

732419

 

RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้

RIO7 Radio รายการชางกลนาร เรอง เทคนคเบองตนเลอกรถใชแลว แบบไมถกยอมแมว

RIO7 Radio รายการช่างกลน่ารู้

เรื่อง เทคนิคเบื้องต้นเลือกรถใช้แล้ว แบบไม่ถูกย้อมแมว

โดย : นางสาวรัชนีพร ชัยรัตน์ และ นายชัยปิยะ งามวงศ์

116y home

โครงการworksmart2

newคลงกจกรรม

facebook

ความร

ความรสนบสนน

สรปบทเรยน

ผลงานวจยคมอปฏบตการ

บทความ

 

สถานการณนำ

 

ลงคอนๆ0


 

หวเวปสวนเครองจกรกล

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7

3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-245320-506 Fax. 045-262561 , 045-245322