หน้าแรก

Image is not available
Image is not available

เกษตรกรมั่นคง
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

Image is not available
Image is not available
Image is not available
PlayPause
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 3 ส.ค. 61 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณลุ่มน้ำก่ำ
 • 3 ส.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 6/2561 ผ่านระบบ Video Conference
 • 3 ส.ค. 61 ประชุม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต ผ่านระบบ Video Conference
 • 2 ส.ค. 61 ประชุมเพื่อจัดทำแผนบูรณาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามอ้างอิง นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • 1 ส.ค. 61 สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 • ข่าวสถานการณ์น้ำ สชป.7

 • 21 ส.ค. 61 คป.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561
 • 21 ส.ค. 61 คป.อุบลฯ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย และดินถล่ม จ.อุบลราชธานี
 • 20 ส.ค. 61 คป.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 • 20 ส.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 • 18 ส.ค. 61 โครงการชลประทานมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
 • 14 ส.ค. 61 คป.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
 • 14 ส.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 • 14 ส.ค. 61 สชป.7 ร่วมสนทนาในรายการ มองรอบทิศ ในประเด็น “เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ”
 • 10 ส.ค. 61 คป.อุบลฯ ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจอุทกภัย
 • 9 ส.ค. 61 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

  ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศ

 • 9 ส.ค. 61 ส่วนวิศวกรรม สชป.7 : ฝ่ายออกแบบลงพื้นที่บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งานปรับปรุ่งอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ
 • 9 ส.ค. 61 คป.มุกดาหาร ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น้ำ โดยได้ขึ้นสีธงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนรับทราบข่าวสาร
 • 8 ส.ค. 61 สชป.7 ร่วมประชุมแผนบูรณาการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
 • 8 ส.ค. 61 คป.มุกดาหาร ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น้ำ โดยได้ขึ้นสีธงเป็นสีเหลืองและสีเขียวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนรับทราบข่าวสาร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด
 • 8 ส.ค. 61 คป.อุบลฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างฯห้วยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลฯ
 • ข่าวเด่นชลประทาน