สชป.7 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานชลประทานที่ 7 นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำในลำน้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น