สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม