ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณลุ่มน้ำก่ำ

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายศุภนัฐ ปริยชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำก่ำ โดยมีนายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7, รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7, ผู้อำนวยการส่วน, ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ตามที่มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครพนม จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินติญ และอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้มีปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำก่ำ มีปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดภัยพิบัติจำนวน 8 อำเภอ ทางกรมชลประทาน ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำหลาก โดยทำการติดตั้งกาลักน้ำและเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 อ่าง และรอการสนับสนุนการติดตั้งกาลักน้ำเพิ่มเติมจากเครื่องจักรกล อีกจำนวน 7 อ่าง เพื่อเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีความจุเกิน 100% ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ที่ประตูระบายน้ำ น้ำอูน และประตูระบายน้ำห้วยบังกอ และตั้งเป้าไว้จะติดตั้งเพิ่มให้ครบ 10 เครื่อง ซึ่งหากติดตั้งแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำเพิ่มได้เป็น 20 ล้าน ลบ.ม./วัน ซึ่งในปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังต่ำกว่าตลิ่งและมีแนวโน้มลดลง ทำให้การระบายทำได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการแจ้งเตือนสถานการณ์ต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ทราบตลอด
ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับให้ โครงการชลประทาน ให้คำแนะนำการบริหารจัดการน้ำ การวัดระดับน้ำของอ่างขนาดเล็ก เตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ กระสอบทราย ให้พร้อมในการช่วยเหลือพื้นที่ที่อาจประสบภัย ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และระยะเวลาที่น้ำท่วมขัง นำข้อมูลรวมกันเพื่อแจ้งเตือนสร้างความรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ผ่านหน่วยงานของจังหวัด เพื่อประเมินสถานการณ์เบื้องต้นในการช่วยเหลือ และมอบแนวทางวางแผนการรองรับเพื่ออนาคตโดยสร้างแก้มลิง และปรับเปลี่ยนตารางการเพาะปลูก พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ได้เสียสละช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง