ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณชุมชนบ้านใหม่ เขตเทศบาลเมืองยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณชุมชนบ้านใหม่ เขตเทศบาลเมืองยโสธร หน้าโรงแรมเจพี โดยโครงการชลประทานยโสธร นายเฉลิมพล สว่างวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเจ๊ทเทอร์โบ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำชี