ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 7

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 7 โดยมี นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7