คป.อุบลฯ เร่งติดตั้งกาลักน้ำระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์