จัดตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 7

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือจัดตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 7 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานชลประทานที่ 7