ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 นายรุ่งชัย โรจน์ชัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงาน/ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 4 ราย (4 แปลง)