ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายรุ่งชัย โรจน์ชัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย จำนวน 4 ราย (4 แปลง) ในพื้นที่แม่น้ำมูล (อำเภอวารินชำราบ จำนวน 2 ราย) พื้นที่ลำโดมใหญ่ (อำเภอนาจะหลวย จำนวน 1 ราย) และพื้นที่แม่น้ำชี (อำเภอเขื่องใน จำนวน 1 ราย) โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี