ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมชลประทาน ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร