ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 นายปรีชา หล้าวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม The Smart Survey สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา อาคารวิชาการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร