ประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 7