รฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำ ห้วยแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ทำการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำ ห้วยแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง