ถวายน้ำดื่มในงานปฏิบัติธรรม อาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำรถบรรทุกน้ำดื่ม รอบแรก เพื่อนำไปถวาย งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ซึ่งได้ลงน้ำดื่ม จำนวน 4 จุด ดังนี้
1.โรงทานหลังเจดีย์
2.จุดกลางเต้นหลังเจดีย์(ร้องขอ)
3.โรงครัวกลาง
4.กองอำนวยการ
ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี