นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานนครพนม

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานนครพนม โดยมีนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความพร้อมและร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานภายในโครงการฯ ณ โครงการชลประทานนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม