พบปะประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมพบปะประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยมีนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ฝายห้วยศรีคุณ บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
เวลา 15.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 และคณะ ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ฝายห้วยยาง บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
และหลังจากนั้น ได้เดินทางไปร่วมสักการบูชาพระธาตุท่าอุเทน ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม