ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นตรวจราชการ ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพบปะเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี