ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject)

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) เพื่อการจัดทำข้อมูลแผนงาน MTEF ของกรมชลประทาน ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7