หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์น้ำ สชป.7

 • 18 ก.ค. 61 คป.มุกดาหาร ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ
 • 18 ก.ค. 61 คป.อุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดอุบลฯ
 • 18 ก.ค. 61 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.7 : ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 2/2561
 • 18 ก.ค. 61 คป.อุบลฯ ลงพื้นที่ติดตั้งธงเฝ้าระวังระดับน้ำลำโดมน้อย พื้นที่ อ.บุณฑริก
 • 18 ก.ค. 61 คป.มุกดาหาร ได้ติดตั้งท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเร่งระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ
 • 18 ก.ค. 61 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.7 : ลงพื้นที่ตรวจสภาพเขื่อนในเขตจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม
 • 17 ก.ค. 61 คป.มุกดาหาร ร่วมตรวจสอบพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
 • 10 ก.ค. 61 ประชุมหารือกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำมูล ปี 2561
 • 9 ก.ค. 61 ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 • 25 มิ.ย. 61 ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
 • ข่าวเด่นชลประทาน