คป.มุกดาหาร ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น้ำ โดยได้ขึ้นสีธงเป็นสีเหลืองและสีเขียวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนรับทราบข่าวสาร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด