Untitled Documentยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมชลประทานขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ นั้น ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้งปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ.............................. กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซมขุดลอกคูคลองส่งน้ำสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานชลประทาน ใกล้บ้าน.............................. กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกทะลุเกินแผนไปแล้วกว่า ๒.๖๓ ล้านไร่ ทำให้มีการใช้น้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้ .............................. กรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม ๖ ป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงน้ำทะเลหนุนพร้อมวอนเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนเกือบสองเท่า.............................

 


กรมชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๗
คลิ๊ก!!

หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

สหกรณ์กรมชลประทาน

ต้นทุนการผลิต

ระบบสมุดโทรศัพท์

รายงานประจำปี/สารสนเทศ


- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540


- จัดซื้อจัดจ้าง

- ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
- รายงานกิจกรรม

>> วีดีทัศน์แนะนำจังหวัด

>> วีดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สัมภาษณ์ | พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560


กรมชลประทานกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
: นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


AmazingCounters.com
เริ่มใช้ 1 มกราคม 2558

 


โปรแกรม GIS

 

โปรกแกรม autocad 2017

โปรกแกรม SketchUp 2017


โปรแกรม


APP
Rio 7UPA4 คลิ๊ก!! บริการประชาชน


การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เชิญรับชมการถ่ายทอดสด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
เพื่อมุ่งสู่ RID number 1 ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมชลประทานทาง 

โปรแกรม CvET_Beam version 1.00 ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์คานต่อเนื่อง
“บึงกาฬ” โชว์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายาง หวังแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
กฎหมายสตง.ประกาศใช้แล้ว มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ (22/02/61)วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการชลประทานมุกดาหาร
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ๑๑๕ ปี


นี่คือ..ความจริงของความสัมพันธ์ระหว่าง "น้ำ เขื่อน ป่า"

Untitled Document

วันที่ 1 ก.พ.61 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก
วันที่ 31 ม.ค.61 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเกษ
วันที่ 31 ม.ค.61 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก

อ่านทั้งหมด >>

สถานการณ์น้ำวันที่ 21 มีนาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 20 มีนาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 19 มีนาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 18 มีนาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 17 มีนาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 16 มีนาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 15 มีนาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 14 มีนาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 13 มีนาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 12 มีนาคม 2561
 ดาวน์โหลด

อ่านทั้งหมด >>

 

ค้นหาข้อมูล๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561