Untitled Documentยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมชลประทานขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ นั้น ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้งปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ.............................. กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซมขุดลอกคูคลองส่งน้ำสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานชลประทาน ใกล้บ้าน.............................. กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกทะลุเกินแผนไปแล้วกว่า ๒.๖๓ ล้านไร่ ทำให้มีการใช้น้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้ .............................. กรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม ๖ ป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงน้ำทะเลหนุนพร้อมวอนเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนเกือบสองเท่า.............................

 


กรมชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๗
คลิ๊ก!!

หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

สหกรณ์กรมชลประทาน

ต้นทุนการผลิต

ระบบสมุดโทรศัพท์

รายงานประจำปี/สารสนเทศ- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540


- จัดซื้อจัดจ้าง

- ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
- รายงานกิจกรรม
-
คลิ๊ก!! บริการประชาชน

>> วีดีทัศน์แนะนำจังหวัด

>> วีดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สัมภาษณ์ | พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560


กรมชลประทานกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
: นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานAmazingCounters.com
เริ่มใช้ 1 มกราคม 2558

 

 


โปรแกรม GIS

 

โปรกแกรม autocad 2017

โปรกแกรม SketchUp 2017


โปรแกรม


APP
Rio 7UPA4 


กรมชลประทาน มั่นใจปีนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โครงการชลประทานมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร  ครั้งที่ 1/2561
รายงานลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
รายงานข่าววันที่ 15 มิ.ย 2561 วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เชิญรับชมการถ่ายทอดสด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการ
ชลประทานเพื่อมุ่งสู่ RID number 1 ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมชลประทาน

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
แบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 
ระบบติดตาม ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


เสร็จแล้ว ถนนยางพาราสายแรก! กรมชลฯ เปิดประเดิมที่ขอนแก่น
โปรแกรม CvET_Beam version 1.00 ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์คานต่อเนื่อง

“บึงกาฬ” โชว์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายาง หวังแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
กฎหมายสตง.ประกาศใช้แล้ว มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ (22/02/61)
ระบบลุ่มน้ำโขง
เสวนายามเช้า สชป.7 เรื่อง : แผนที่ภาพถ่ายโดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ

 

 

 

 

 

 
นี่คือ..ความจริงของความสัมพันธ์ระหว่าง "น้ำ เขื่อน ป่า"

Untitled Document