Untitled Document

 

ยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมชลประทานขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ นั้น ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้งปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ.............................. กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซมขุดลอกคูคลองส่งน้ำสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานชลประทาน ใกล้บ้าน.............................. กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกทะลุเกินแผนไปแล้วกว่า ๒.๖๓ ล้านไร่ ทำให้มีการใช้น้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้ .............................. กรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม ๖ ป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงน้ำทะเลหนุนพร้อมวอนเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนเกือบสองเท่า.............................วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการชลประทานมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ๑๑๕ ปี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 


กรมชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๗
คลิ๊ก!!

หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540


- จัดซื้อจัดจ้าง

- ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
- รายงานกิจกรรม

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

สหกรณ์กรมชลประทาน

ต้นทุนการผลิต

ระบบสมุดโทรศัพท์

รายงานประจำปี/สารสนเทศ


โปรแกรม GIS

 

โปรกแกรม autocad 2017

โปรกแกรม SketchUp 2017


โปรแกรม


APP
Rio 7UPA4 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คลิ๊ก!! บริการประชาชนนี่คือ..ความจริงของความสัมพันธ์ระหว่าง "น้ำ เขื่อน ป่า"

Untitled Document

วันที่ 5 ธ.ค.60 ศูนย์พัฒนาและบริการกสิ
วันที่ 5 ธ.ค.60 ร่วมบำเพ็ญกิจกรรม
วันที่ 30 พ.ย.60 ประชุมเพื่อหารือ

อ่านทั้งหมด >>

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 แถลงข่าวเตรียมความพร้อมรับสถาณการณ์ภัยแล้งปี 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2560 โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผส.ชป.7 เป็นผู้ให้แถลงการณ์ในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน และได้รับความสนใจจากสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากช่องต่าง ๆ
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

สถานการณ์น้ำวันที่ 16 ธันวาคม 2560
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 14 ธันวาคม 2560
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 12 ธันวาคม 2560
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 11 ธันวาคม 2560
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 10 ธันวาคม 2560
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 9 ธันวาคม 2560
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 8 ธันวาคม 2560
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 7 ธันวาคม 2560
 ดาวน์โหลด
อ่านทั้งหมด >>
ค้นหาข้อมูล
>> วีดีทัศน์แนะนำจังหวัด

>> วีดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 
สัมภาษณ์ | พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560


กรมชลประทานกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
: นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


AmazingCounters.com
เริ่มใช้ 1 มกราคม 2558
๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร
ปรับปรุงล่าสุด : วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2560