Untitled Documentยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมชลประทานขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐ นั้น ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลูกข้าวนาปรังด้วยวิธีเปียกสลับแห้งปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนาปรังเพื่อประหยัดน้ำ.............................. กรมชลประทานเปิดรับสมัครจ้างเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งให้มีรายได้เสริมด้วยการมาทำงานซ่อมแซมขุดลอกคูคลองส่งน้ำสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานชลประทาน ใกล้บ้าน.............................. กรมชลประทาน วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกทะลุเกินแผนไปแล้วกว่า ๒.๖๓ ล้านไร่ ทำให้มีการใช้น้ำเกินกว่าแผนที่วางไว้ .............................. กรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม ๖ ป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงน้ำทะเลหนุนพร้อมวอนเกษตรกรให้งดปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องหลังพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนเกือบสองเท่า.............................

 

 


กรมชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๗
คลิ๊ก!!

หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

สหกรณ์กรมชลประทาน

ต้นทุนการผลิต

ระบบสมุดโทรศัพท์

รายงานประจำปี/สารสนเทศ- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540


- จัดซื้อจัดจ้าง

- ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
- รายงานกิจกรรม

>> วีดีทัศน์แนะนำจังหวัด

>> วีดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สัมภาษณ์ | พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560


กรมชลประทานกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
: นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


AmazingCounters.com
เริ่มใช้ 1 มกราคม 2558

 


โปรแกรม GIS

 

โปรกแกรม autocad 2017

โปรกแกรม SketchUp 2017


โปรแกรม


APP
Rio 7UPA4 คลิ๊ก!! บริการประชาชน


การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เชิญรับชมการถ่ายทอดสด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
เพื่อมุ่งสู่ RID number 1 ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมชลประทานทาง 

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐โปรแกรม CvET_Beam version 1.00 ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์คานต่อเนื่อง
“บึงกาฬ” โชว์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายาง หวังแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
กฎหมายสตง.ประกาศใช้แล้ว มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ (22/02/61)
ระบบลุ่มน้ำโขง

 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการชลประทานมุกดาหาร
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ๑๑๕ ปี


นี่คือ..ความจริงของความสัมพันธ์ระหว่าง "น้ำ เขื่อน ป่า"

Untitled Document

วันที่ 17 พ.ค. 61 Field day
วันที่ 15 พ.ค. 61 Field day
วันที่ 1 ก.พ.61 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก

อ่านทั้งหมด >>

สถานการณ์น้ำวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
 ดาวน์โหลด
สถานการณ์น้ำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 ดาวน์โหลด

อ่านทั้งหมด >>

 

ค้นหาข้อมูล๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561