ยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


โครงการชลประทานมุกดาหาร เปิดจุดจำหน่ายข้าวสาร ที่หน้าโครงการฯ เพื่อขยายช่องทางและโอกาสให้กับชาวนาผู้ปลูกข้าว มีผู้สนใจเป็นอย่างมาก ข้าวที่นำมาขายได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 กก. ละ 30 บาทข้าวกล้องหอมมะลิ 105 กก. ละ 30 บาทข้าวเหนียว กข.6 กก.ละ 25 บาทข้าวทุกถุง และ ตั้งจุดบริการประชาชน ของโครงการชลประทานมุกดาหาร ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ที่หน้าโครงการชลประทานมุกดาหาร๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร