ยินดีต้อนรับสู่...โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หน้าหลัก

ประวัติโครงการ

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิอัตรากำลัง

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

หน้าแรก
เกี่ยวกับองค์กร
>> โครงสร้างหน่วยงาน
>> หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ
>> ยุทธศาสตร์
คำรับรองปฏิบัติราชการ
>> คำรับรองการปฏิบัติราชการร
>> รายงานผลการปฏิบัติงาน
ติดต่อเรา
>> ที่ตั้งหน่วยงาน
>> หมายเลขโทรศัพท์
Link เว็บไซต์หน้าแรก
>> กรมชลประทาน
>> สำนักงานชลประทานที่ 7
ข้อมูลทั่วไป
>> หน้าแรก
>> ประวัติโครงการ
>> วิสัยทัศน์
>> แผนยุทธศาสตร์
>> แผนภูมิอัตรากำลัง
หน่วยงานภายใน
>> งานบริหารทั่วไป
>> ฝ่ายวิศวกรรม
>> ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
>> ฝ่ายช่างกล
>> ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1
>> ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 2
>> ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 


๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร