ร่วมการหารือของคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม  มอบหมายให้ นายธนพศ ทานะขันธ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมการหารือของคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ณ โรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย