ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดเมืองนครพนม”

วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม มอบหมายให้ นางญาตาวีมินทร์ โกมารทัต หัวหน้างานบริหารทั่วไป นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดเมืองนครพนม” โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกิจกรรม ณ ลานตะวันเบิกฟ้า ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม