ร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ และนายรณฤทธิ์ อินเติมมา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมต้อนรับ นายจรินทร์ จักกะพาก สมาชิกวุฒิสภา ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม