ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการชลประทานนครพนม มอบหมายให้ นายอธิพล ศรีหล้า หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายธนพศ ทานะขันธ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม