ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม มอบหมายให้ นายรณฤทธิ์ อินเติมมา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม(ศปก.นพ.) ครั้งที่ 40/2563 โดยมี นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม