ร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตรับผิดชอบ

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการชลประทานนครพนม นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ พร้อมหัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้างาน ร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตรับผิดชอบ แก่นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมและคณะ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครพนม