ร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในเขตรับผิดชอบ แก่คณะทำงานนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการชลประทานนครพนม นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายอธิพล ศรีหล้า หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายธนพศ ทานะขันธ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในเขตรับผิดชอบ แก่คณะทำงานนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครพนม