ร่วมประชุมแนวทางบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแคน

วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการชลประทานนครพนม มอบหมายให้ นายอนันต์ นนท์ศิริ รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนายธนพศ ทานะขันธ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมแนวทางบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแคน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแคน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม