ร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักการเขียนหนังสือราชการรุ่นที่ 1

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการชลประทานนครพนม มอบหมายให้ นางญาตาวีมินทร์ โกมารทัต หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักการเขียนหนังสือราชการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี