ร่วมรับฟังการประชุมการชี้แจงการบันทึกข้อมูล ระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการชลประทานนครพนม นายอธิพล ศรีหล้า หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนางญาตาวีมินทร์ โกมารทัต หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมการชี้แจงการบันทึกข้อมูลระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จากห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครพนม