ร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูทำความสะอาดหลังน้ำลดภายใต้ “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย”

วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม มอบหมายให้ นายอธิพล ศรีหล้า หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายอนันต์ นนท์ศิริ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นำเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่ฟื้นฟูทำความสะอาดหลังน้ำลดภายใต้ “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย” ณ ชุมชนเทศบาลบูรพา 1 และชุมชนวัดบูรพา 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี