ร่วมสวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าอวยพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม และหัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นครพนม ร่วมสวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าอวยพร นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และร่วมแสดงความยินดี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม