ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการชลประทานนครพนม มอบหมายให้ นายอธิพล ศรีหล้า หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายรณฤทธิ์ อินเติมมา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตสัตว์ปีก (ไก่ไข่) อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สำหรับดูแลสัตว์ปีก และพันธุ์ไม้ผล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม