ลงพื้นที่ตรวจสอบคันดินกั้นน้ำห้วยบังกอชำรุด ทำให้เกิดน้ำไหลเข้าพื้นที่การเกษตร

วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม มอบหมายให้ นายอธิพล ศรีหล้า หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายธนพศ ทานะขันธ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบคันดินกั้นน้ำห้วยบังกอชำรุดทำให้เกิดน้ำไหลเข้าพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับการร้องเรียน ณ บริเวณบ้านผึ้ง หมู่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม