โครงการชลประทานนครพนม ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk)

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม  นำหัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning Talk) ในหัวข้อเรื่อง : การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) คนจมน้ำ นำเสนอโดย นายธนพศ ทานะขันธ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โดยมี นายนิวัติ คำแน่น ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี