ติดต่อเรา

ที่ตั้ง 288 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทร 0-4251-1030, 0-4251-3350

แฟกซ์ 0-4251-3351

อีเมล์ nkp.rid7@gmail.com

Vpn 5481, 5482