ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ 3  อำเภอ คือ อำเภอนาแก  อำเภอเรณูนคร  และอำเภอธาตุพนม