สารสนเทศภูมิศาสตร์

ข่าวสถานการณ์น้ำประจำวัน

ลิงค์ข้อมูลต่างๆ

link 1
link 2
link 4
link 5
ขอมลนำทวมป 2560
ควบคมภายใน

พยากรณ์อากาศ

ความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจเว็บไซต์ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาระดับใด

พอใจมากที่สุด - 90%
พอใจมาก - 7.1%
พอใจน้อย - 2.9%

ผู้รวมโหวตทั้งหมด: 70
เวลาในการโหวตสิ้นสุดแล้ว on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00

สถิติผู้เยี่ยมชม

277468
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
558
474
1032
272208
8934
15456
277468

ไอพีคุณ: 54.80.188.87
วันเวลา: 15-10-2018 19:40:39

513

app1  app2  app3 
 app4  app5  app6

anigif

Downloads ขอมลเตรยมรบฤดฝน 2560Downloads เอกสารตามนโยบาย

infographic web


 

แผนทแสดงขอบเขตPresentation gif

DL

พันธกิจกรมชลประทาน
แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 7
ขั้นตอนการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ /เกษตรแปลงใหญ่
การกำกับ ติดตามงานตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรแปลงใหญ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (2560-2579)
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558-2569
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558-2569 (ต่อ)

title02

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์     วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายองอาจ แสนอุบล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้เข้าประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ GIS ทุกโครงการชลประทานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมด้วย   ้         Read more
เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้แนวทางการดำเนินงาน สบ.3 คป.ยโสธร     วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้แนวทางการดำเนินงานแก่ นายวรเศรษฐ์ ทีปานนท์ศิริ สบ.3 คป.ยโสธร และเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการกลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ในการเตรียมความพร้อมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานยโสธร ประจำปี 2560 ระดับประเทศ   ้       Read more
ดูพื้นที่กำจัดผักตบชวา บริเวณสะพานพิบูรมังสาหาร(แก่งสะพือ)     วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ออกดูพื้นที่กำจัดผักตบชวา บริเวณสะพานพิบูรมังสาหาร(แก่งสะพือ) ร่าวมกับนายกเทศบาลพิบูลฯ     ้     Read more
โครงการสัมนาเชิงปัฏิบัติเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินภารกิจ     วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เป็นประทานโครงการสัมนาเชิงปัฏิบัติเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินภารกิจ (ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน ธุรการ และเครื่องจักรกล) โดยมีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการและทีมงานส่วนบริหารจัดการน้ำฯ เข้าร่วมการสัมนา ณ ห้อทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรมด์โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์     ้   Read more
เข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ     วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผคป.ยโสธร และทีมงานส่วนบริหารจัดการน้ำฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โดยมีหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 3 ต้อนรับและให้ข้อมูลเบื่องต้น     ้    Read more
การประชุมสรุปข้อมูลเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้เข้าร่วมประชุม โดยมี ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานที่ประชุมสรุปข้อมูลเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 สำนักงานชลประทานที่ 7 จ.อุบลราชธานี     ้    Read more
งานการแถลงข่าว "ประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำ"     วันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโกเมน โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ภายในส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาเข้าร่วมงานการแถลงข่าว "ประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำ"     ้   Read more
งานประเพณี รดน้ำดำหัว สงกรานต์ สำนักงานชลประทานที่ 7     วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2559 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ภายในส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาเข้าร่วมงานประเพณี รดน้ำดำหัว สงกรานต์ สำนักงานชลประทานที่ 7     ้     Read more
ประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลครั้งที่๑/๒๕๕๙     วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลครั้งที่๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี    ้          Read more
ตรวจเยี่ยมการขุดลอกลำมูลน้อยเพื่อช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาค     วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เข้าตรวจเยี่ยมการขุดลอกลำมูลน้อยเพื่อช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณลำมูลน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    ้        Read more
การประชุมประจำเดือนของส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา     วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโทรมาตร สำนักงานชลประทานที่ 7 เรื่องการประชุมประจำเดือนของส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา โดยมีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายน้ำเข้าร่วมประชุม    ้       Read more
การประชุมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดอุบลราชธานี     วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลว 10.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี การประชุมประจำเดือน เรื่องการปรึกษาหารือประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุม    ้     Read more
ชลประทาน 7 ถามไถ่ ห่วงใยพี่น้องเกษตรกร     วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานชลประทานที่ 7 บันทึกเทปรายการ “ชลประทาน 7 ถามไถ่ ห่วงใยพี่น้องเกษตรกร“ ที่ สถานีสูบน้ำที่ 4 ฝายธาตุน้อย และอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่มีแนวโน้มการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการอุปโภค บริโภคและการเกษตร และยังให้เกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นในการดำเนินการของกรมชลประทานในด้านการจัดการน้ำ    ้      Read more
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อพิจารณาผลกระทบเกี่ยวกับการปิดเขื่อนปากมูล     วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และ ผคป.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อพิจารณาผลกระทบเกี่ยวกับการปิดเขื่อนปากมูล ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.อบ. ชั้น 4 ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี    ้         Read more
การประชุมการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของอธิบดีกรมชลประทาน     วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และผคป. ผคบ. ทุกโครงการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม 3 เรื่องคือ 1. การติดตามสถารณ์น้ำในเขต 2. การติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตร 3. การติตตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิ    ้       Read more
ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการเปิดและปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล   วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี้ ชั้น 3   Read more
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำ     วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:30 น. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วย ชป.โดมน้อยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับ เจ้าหน้ากองไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรณ ห้อง ประชุมเขื่อนสิริธร             Read more
การประชุมเรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ การจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7            วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7   Read more
การประชุมฝ่ายบริหารจัดการน้ำ   วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:30 น. ณ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่ในฝ่าย ประชุมพร้อมกันในฝ่าย   Read more
การประชุมฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา   วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:00 น. ณ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ในฝ่าย ประชุมพร้อมกันในฝ่าย   Read more
ไปดูงานที่ฝายยางลำเซบาย   วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:30 น. หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำได้รับมอบหมายไปดูงานที่ฝายยางลำเซบาย เพื่อรวมแก้ไขปัญหาทรายที่ทับถมบริเวณหน้าฝายยางลำเซบาย   Read more
จัดทำป้ายแจ้งเตือนน้ำท่วม หรือฟลัดเวย์   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:30 น. ท่านผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้มอบหมายให้ฝ่ายฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จัดทำป้ายแจ้งเตือนน้ำท่วม หรือฟลัดเวย์   Read more
การประชุมสัมมนาการอำนวยการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2558   การจัดการประชุมสัมมนาการอำนวยการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2558   Read more
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมวิวโขง มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 เพื่อส่งมอบงานโอนถ่ายภาระกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือทางการเกตษร และดูงานโครงการชลประทานนครพนม   Read more
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:00 น.             ณ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม โดยมีท่านผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาเป็นประทาน   Read more
การประชุมเพื่อชี้แจ้งการเข้าสอบเทียบอาคาร การประชุมเพื่อชี้แจ้งการเข้าสอบเทียบอาคาร Read more
การประชุมหลักเกณท์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า การประชุมหลักเกณท์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้า Read more
NBT สัมภาษณ์ ผจบ.7 สถานการน้ำ NBT สัมภาษณ์ ผจบ.7 สถานการน้ำ Read more
ประชุมแนวทางการจัดทำ KM   ประชุมแนวทางการจัดทำ KM Read more
แนวทางการแก้ไขทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการแก้ไขทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Read more
องคมนตรีเดินทางไปติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องคมนตรีเดินทางไปติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Read more
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 14 มี.ค. 2556 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 14 มี.ค. 2556 Read more
ผบร.ชป.7 ดูงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการะบายน้ำของฝายร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2556 ผบร.ชป.7 ดูงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการะบายน้ำของฝายร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2556 Read more
ผบร.ชป.7 ดูงานระบบโทรมาตรลุ่มน้ำมูล 22 ส.ค. 2555 ผบร.ชป.7 ดูงานระบบโทรมาตรลุ่มน้ำมูล 22 ส.ค. 2555 Read more
ผบร.ชป.7 ดูงานโครงการฝายยางลำโดมใหญ่ 19 พ.ค. 2555 ผบร.ชป.7 ดูงานโครงการฝายยางลำโดมใหญ่ 19 พ.ค. 2555 Read more

ผู้บริหาร

New Boss

หน่วยงานในสังกัด สชป.7

img drop 1

img drop 2

img drop 3
img drop 4
img drop 5

ลิงค์อื่นๆ

ridlogo f8732
banner procure 36fec
saraban pic 120f9
emailrid 60f8c
intranetrid 90409
bid 186a2
kmcenter d17f3
varasanrud 7c600
kromchol a0add
logo1460 a7e8f

หน่วยงานอื่น

metlogo navylogo pplogo
wmslogo haiilogo egatlogo
gistdalogo ginfo logo
logomapguide logolongdo logogooglemap

ราคาน้ำมัน